Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Ilgalaikis projektas „Aitvariukas apkabina žemę“

Ilgalaikis kūrybinis projektas „Aitvariukas apkabina žemę“

Projekto tikslas - įtraukti vaikus į įdomias, aktyvias, patyrimines veiklas siekiant atskleisti TVARUMO (darnaus vystymosi) svarbą. 

Projekto laikotarpis - 2024-02-01 – 2024-12-31

Projekto vieta – Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Projekto dalyviai – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, mokytojai, tėvai.

Įgyvendintos projekto veiklos: METRAŠTIS

Ilgalaikis projektas „Aitvariukas apkabina žemę“