Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Priešmokyklinis ugdymas

Atostogos 2023-2024 metais
Atostogos Data
Rudens 2023-10-30 – 2022-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 – 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 – 2024-02-23
Pavasario 2024-04-02 – 2024-04-05
Vasaros 2024-06-09 – 2024-08-31
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (SMMS Įsakymas)
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus per metus.

 

Įgyvendinant priešmokyklinio bendrąją programą, mokytojai, naudoja Herojus klasėje metodines rekomendacijas ir priemones.

HJK ugdymosi planas 2023-2024 m. m.