Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama

2022-04-22

Mieli tėveliai, bendruomenės nariai,

Dėkojame už Jūsų skirtą paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui "Aitvaras". Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Jūsų parama už 2020 metus yra 3124 EUR. Gauta parama bus panaudota vaikų ugdymo(si) aplinkų atnaujinimo veikloms, sveikatos  stiprinimui.

Primename, Jums kad galite savo 1,2 proc. GPM skirti ir mūsų lopšeliui - darželiui „Aitvaras". Lėšos bus skiriamos ugdymosi aplinkos lauke atnaujinimui. Šiais metais planuojame, toliau tęsti vaikų aktyviai veiklai skirtas erdves lauke.

Kviečiame prisijungti ir Jus, skiriant 1,2 proc. GPM dalį.

Mūsų rekvizitai:

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,AITVARAS"

Į/k 190032931

Plačiau apie paramos skyrimą galite sužinoti VMI tinklalapyje.

Direktorė Daiva