Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Dėl Karantino pabaigos.

2021-07-05

Mieli tėveliai,

informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama karantino pabaiga. Pažymime, kad ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                      Kaip ir karantino laikotarpiu, įstaigoje ir toliau bus laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami, stebima darbuotojų ir ugdytinių sveikatos būklė. Prašome stebėti vaikų sveikatą. Esant bent mažiausiems ligos požymiams, vaikų į ugdymo įstaigą nevesti.

Dėl ugdymo mokesčio. Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr). Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

Dėl periodinių sveikatos patikrinimų (testavimo).  Pranešame, kad periodiniai sveikatos patikrinimai (testavimai) darbuotojams, turintiems nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, yra privalomi iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos. Testuotis darbuotojams neprivaloma:

  • kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;
  • kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

 

Pagarbiai

Direktorė Daiva