Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Skaitmeninių technologijų pritaikymas

2022-10-18

Jei anksčiau jūrų mūšiai vykdavo tik ant popieriaus lapo, tai šiandien jie atsiskleidžia skaitmeninių laikmenų ekranuose. 

„Kodėlčiukai“ ir „Naminukai“ grupių vaikai atrado skaitmeninių technologijų pritaikymo galimybes, jie noriai mokėsi

jomis naudotis, nes jūrų mūšis ir spalvų žaidimas ne tik leido smagiai praleisti laiką, bet ir prisidėjo prie intuicijos bei

mąstymo ugdymo.

O kaip sekėsi vaikams galima pamatyti, apsilankius nuotraukų galerijoje:

„Kodėlčiukai“ ir „Naminukai“ veikla

Mokytojos Asta ir Rasa