Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Birželio atradimai!

2021-06-23

Vasaros laikotarpis, mažiesiems Aitvariečiams, kupinas džiaugsmo ir atradimų. Kiekviena diena darželyje - kupina naujų patyrimų ir prasmingos vaikų ir mokytojų veiklos, bandant prisijaukinti naujas ugdymosi erdves.

Dėkoju, Mokytojoms Kristinai, Irminai, Astai A., Onai, Editai, Vilmai, Kristinai K., Ingridai, Raimondai, Kotrynai, Rasai, Astai P., už kuriamą džiaugsmą vaikams!

Veiklų akimirkos: Birželio atradimai!

Direktorė Daiva