Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

STEAM veiklų projektas „Mandala kitaip"

2021-11-08

Lapkričio 5d. ,,Saulės zuikučiai" grupės vaikai ir mokytojos dalyvavo Vilniaus ikimokyklinių, priešmokyklinių įstaigų vaikų ir mokytojų STEAM veiklų projekte ,,Mandala kitaip".

 Projekto tikslas- dalintis gerąja patirtim, įtraukiant vaikus, mokytojus į aktyvią STEAM veiklą, kurios metu bus ugdoma vaikų pažintinė raida, techninis mąstymas, originalumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Norėdami būti draugiški aplinkai, savo mandalą nutarėme sukurti iš antrinių žaliavų. Tai, ką radome po įvairių švenčių savo įstaigoje, išplovėme, išdžiovinome ir sudėliojome ,,Eko mandalą".

MANDALA KITAIP

 Mokytojos Kristina ir Liuda