Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Svarbu! Pasikeitė priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka

2022-01-05

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje PROCESAI ANKSTINAMI 1 MĖNESIU.

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys, tėvai turi galimybę pasitikrinti ar formuojamos pasirinktoje įstaigoje prašymuose nurodytos grupės.
  • Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.
  • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.
  • Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4