Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Vadovo metinės veiklos ataskaita

2022-01-20

Prašome susipažinti su vadovo 2021 metų veiklos ataskaita ir iki sausio 30 d. pateikti pasiūlymus dėl vertinimo įstaigos tarybai. Įstaigos taryba, įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių siūlymus, priims sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.

Siūlymus prašome teikti el. paštu rveliavyte@yahoo.com

Metinė vadovo veiklos ataskaita 2021