Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Vadovo veiklos ataskaita už 2022 metus

2023-01-20

Mieli Bendruomenės nariai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, skelbiu viešai ir teikiu bendruomenės ir Tarybos svarstymui

VADOVO VEIKLOS ATASKAITĄ UŽ 2022 METUS (čia)

Bendruomenės nariai turi teisę pateikti pasiūlymus dėl vadovo veiklos vertinimo mokyklos Tarybai, kuri įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.

Savo siūlymus galite teikti mokyklos Tarybos pirmininkei Ritai Vėgėlytei elektroniniu paštu rveliavyte@yahoo.com

Pagarbiai

Direktorė Daiva Naujikienė