Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Žemynukų velykėlės

2021-04-08

Antroji šv.  Velykų savaitė - vaikų Velykėlės, Žemynukų grupės vaikams atnešė daug staigmenų. Sugužėję, po šventinio savaitgalio, į grupę vaikai dalijosi įspūdžiais, žaidė smagius žaidimus, rideno margučius bei puošė darželio kieme augantį medelį. Tuo pačiu vaikai sužinojo, kad vaikų Vėlykėlių svarbiausias simbolis, kaip ir Vėlykų,  yra kiaušinis, kuris siejamas su atgimimu bei nauja gyvybe. Mažieji Žemynukai išsiaiškino, kad šios šventės tradicijos itin artimos pačioms Velykoms – vėl dažomi ir ridenami margučiai, kurių ridenimas simbolizuoja mūsų žemės pabudimą iš žiemos miego. 

Šventinio laikotarpio metu, vaikai įsitraukę ir į bendras kūrybines veiklas "Rid rido margučiai, geltoni, žali...". Šių veiklų metu vaikai stiprino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi derinti savo veiksmus kuriant kolektyvinius darbus bei prisidėjo prie aplinkos puošimo darbų.

 Kviečiame pasidžiaugti smagių veiklų akimirkomis:

Žemynukų Velykėlės

Rid rido margučiai, geltoni, žali...

Mokytoja Aušra