Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šioje Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ interneto svetaine vaikuaitvaras.lt (toliau – Interneto svetainė).
 2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Vilniaus lopšeliui-darželiui „Aitvaras“ informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME
JUOS TVARKYDAMI?

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ gauna ir bet nesaugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi: IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);

III. SLAPUKAI

 1. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.
 2. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus.

  Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas. Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

  Firefox
  Chrome
  Edge
  Safari

  Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

IV. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (nuotraukų, teksto). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu info@vaikuaitvaras.lt arba paštu adresu Pašilaičių g. 10, LT-06113, Vilnius.