Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Specialistai

Danutė Buckienė

Meninio ugdymo pedagogė

Darbo laikas (informacija ruošiama)

Mindaugas Sakalauskas

Neformaliojo ugdymo (fizinio lavinimo) mokytojas

Darbo laikas (informacija ruošiama)

Inga Vacytė Garliauskienė

Dietistė, visuomenės sveikatos specialistė

Darbo laikas (informacija ruošiama)