Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Spec. pedagogas

Spec. pedagogo konsultacijos vyksta pagal individualius grafikus.

Vilma Bražėnienė

Diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 08:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Antradienis 08:00 – 13:00
Trečiadienis
Ketvirtadienis 08:00 – 13:00
Penktadienis 08:00 – 13:00


El. paštas: specpedagogas@vaikuaitvaras.lt