Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

1,2% parama

Mieli tėveliai, bendruomenės nariai,

Dėkojame už Jūsų skirtą paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui "Aitvaras". Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Jūsų parama už 2021 metus yra 4256 EUR (bendra suma su praėjusių metų likučiu 8511 EUR). 

2022-09-26 vykusio Įstaigos tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta lėšas panaudoti šioms veikloms:

  • Siekiant užtikrinti vaikų saugumą ugdymo įstaigoje įrengti 4 elektroniniai durų užraktai grupėse „Naminukai“, „Pabiručiai“, „Linksmučiai“ ir „Žemynukai“. Skirta suma - 2040 EUR.
  • Siekiant užtikrinti galimybę susisiekti su grupių mokytojais bei atliepti asmens apsaugos teisinius reikalavimus įsigyta 12 mobilių telefonų su ryšio planais į visas grupes. Skirta suma - 1800 EUR.
  • Siekiant inovatyviai organizuoti ugdomąjį procesą įsigyti 10 planšetinių kompiuterių vaikų ugdymui(si). Skirta suma - 1500 EUR.
  • Likusi suma 2811 EUR numatyta ugdymo(si) aplinkos kūrimo darbams, prekės, avansiniai mokėjimams, kuriuos tenka sumokėti siekiant užtikrinti sklandų vykdomų darbų procesą.

Primename, Jums kad galite savo 1,2 proc. GPM skirti ir mūsų lopšeliui - darželiui "Aitvaras". Užtikriname, kad Jūsų skirtą paramą naudojame atsakingai ir racionaliai. 

Turime daug idėjų ir svajonių, kurias norėtume įgyvendinti - saugi lauko sporto aikštelės danga, lauko kupolas vaikų edukacinėms veikloms ir kt. 

Prisijunkite ir Jūs!

Tai Jūs galite padaryti skirdami 1,2% GPM dalį mūsų įstaigai. 

 

Mūsų rekvizitai:

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,AITVARAS"

Į/k 190032931

Plačiau apie paramos skyrimą galite sužinoti VMI tinklalapyje.

Direktorė Daiva