Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

1,2% parama

Mieli tėveliai, bendruomenės nariai,

Dėkojame už Jūsų skirtą paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui "Aitvaras". Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Jūsų parama už 2019 metus yra 4072 EUR. Gauta parama bus panaudota vaikų ugdymo(si) aplinkų atnaujinimo veikloms, sveikatos  stiprinimui.

Taip pat svarbu pastebėti, kad jau prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimo laikas. Primename, Jums kad galite savo 1,2 proc. GPM skirti ir mūsų lopšeliui - darželiui "Aitvaras". Lėšos bus skiriamos ugdymosi aplinkos lauke atnaujinimui. Darbus pradėsime jau šiais metais, tačiau Jūsų parama bus reikalinga.

Šiais metais planuojame, kurti vaikų aktyviai veiklai skirtas mobilias erdves: judriuosius takelius, konstravimo vietas, įrengti darželio mažyliams aptvertą aikštelę. 

Kviečiame prisijungti ir Jus, skiriant 1,2 proc. GPM dalį.

Mūsų rekvizitai:

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,AITVARAS"

Į/k 190032931

Plačiau apie paramos skyrimą galite sužinoti VMI tinklalapyje.

Direktorė Daiva