Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Papildomas ugdymas

Lopšelyje-darželyje „Aitvaras“ organizuojamas papildomas (mokamas) vaikų ugdymas:

  • Pramoginiai šokiai - T. Petreikio šokių studija.
  • Anglų kalbos pamokos - VšĮ Mažieji šnekučiai.
  • Eksperimentai ir tyrinėjimai - VšĮ 100 zuikių.
  • Keramikos pamokos - dailininkė Onutė Juškienė.
  • Krepšinio treniruotės - VšĮ Sostinės krepšinio mokykla.
  • Vaikų joga - VšĮ Saviraiškos studija.

Patalpų nuoma papildomo ugdymo veikloms vykdoma vadovaujantis patalpų nuomos ir panaudos tvarkos aprašu.