Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Priešmokyklinis ugdymas

Atostogos 2022-2023 metais
Atostogos Data
Rudens 2022-10-31 – 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 – 2022-02-17
Pavasario 2023-04-11 – 2023-04-14
Vasaros

2023-06-09 – 2023-08-31

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (SMMS Įsakymas)
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus per metus.

 

Įgyvendinant priešmokyklinio bendrąją programą, mokytojai, naudoja Herojus klasėje metodines rekomendacijas ir priemones.

HJK ugdymosi planas 2022-2023 m. m.