Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Planavimo dokumentai

Pavadinimas Patvirtinimo data
Strateginis planas 2018-2022 m.  2017-12-29, ĮSAK Nr. V-98
Metinis veiklos planas 2021 metams  2021-03-16, ĮSAK Nr. V-27
Metinis veiklos planas 2019-2020 m. m. 2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. V- 56

Ugdymo programos

Pavadinimas Patvirtinimo data
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017-04-18, ĮSAK Nr. V-20
Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa 2014-09-02, ĮSAK Nr. V-779
Sveikatinimo programa "Sveikatos aitvarai" 2020-03-24, ĮSAK Nr. V-21