Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Kuzmienė.
Sekretorė – Irmina Micienė
Nariai:

  • Gina Stapušaitytė-Norkuvienė (logopedė)
  • Audronė Pilipavičienė (specialioji pedagogė)
  • Giedrė Gecevičiūtė (socialinė pedagogė)
  • Violeta Jaruševičienė (psichologė)
  • Vilma Bražėnienė (specialioji pedagogė)
  • Vacytė Garliauskienė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)
  • Dalia Vaitkevičienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)
  • Janė Stankevičienė (ikimokyklinio ugdymo pedagogė)

Vaiko gerovės komisijos darrbo organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui teikimo ir spec. poreikių nustatymo tvarkos aprašas

APIE VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLĄ