Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Sveika mokykla

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino Lopšelio – darželio „Aitvaras“ sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos Aitvarai“ ir priėmė sprendimą pripažinti Mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio metu patvirtintą naujų sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą  galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt.

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA /SVEIKATOS AITVARAI