Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Darbuotojai

Vilniaus lopšelyje - darželyje "Aitvaras" dirba 64 darbuotojai.

Eil. Nr. Pareigybė Pareigybės aprašas
1.  Direktorius  Aprašas
2.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Aprašas
3.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   Aprašas
4.  Dietistas  Aprašas
5.  Sekretorius  Aprašas
6. Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Aprašas
7. Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą  Aprašas
8. Meninio ugdymo pedagogas   Aprašas
9.  Fizinio lavinimo pedagogas   Aprašas
10.  Logopedas  Aprašas
11.  Psichologas  Aprašas
12. Socialinis pedagogas  Aprašas
13. Specialusis pedagogas  Aprašas
14. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo progamą padėjėjas  Aprašas
15. Sandelininkas  Aprašas
16. Virėjas  Aprašas
17. Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas  Aprašas
18. Pastatų priežiūros specialistas  Aprašas
19. Skalbėjas Aprašas
20. Valytojas  Aprašas
21. Kiemsargis  Aprašas
22. Sargas  Aprašas
23. Naktinė auklė  Aprašas